Help Chileens geadopteerden die zoeken naar Identiteitsherstel!

  Over deze campagne


  Help Chileense geadopteerden die zoeken naar identiteitsherstel!

  Voor veel mensen is het heel normaal om te weten wie hun vader of moeder is, te weten op welke dag je geboren bent en wat je geboorteplaats is. Ook weet je wat de achternaam van je ouders en voorouders is. Maar voor een grote groep eerste generatie interlandelijk Chileense geadopteerden is dit helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zij kwamen als baby of als klein kind onder niet conforme omstandigheden naar Nederland. Biologische ouders tekenden helemaal niet voor hun adoptie en moeders werd verteld dat hun baby’tje overleden was, terwijl het springlevend in Nederland zat.

  Wie zijn wij?

  Stichting Chilean Adoptees zet zich in om deze Chileense belangen te behartigen en is op zoek naar waarheidsvinding omtrent adoptiedossiers, ‘roots’-zoekdossiers en alle Chileens gerelateerde zaken die inzicht geven hoe wij naar Nederland kwamen, wie betrokken waren bij onze adopties en hoe wij gekoppeld werden aan biologische families. Helaas zijn er een aantal Chileense geadopteerden die nog steeds zoeken en verkeerd gekoppeld zijn aan Chileense mensen die achteraf niet hun ouders bleken te zijn. De tijd dringt want biologische ouders worden er niet jonger op – en wij ook niet!

  Misstanden:

  Inmiddels weten wij dat er veel Chileense geadopteerden naar Nederland zijn gekomen door een dame die zich voordeed als non, maar geen non was (zie onderzoek dagblad Trouw). Zij stond in contact in Chili met vroedvrouwen, doktoren en rechters, die papieren vervalsten om kinderen de grens over te krijgen.

  • Vanaf 2018 is er in Chili een strafrechtelijk onderzoek bezig om daders en medeplichtigen op te sporen en te berechten.
  • Sinds januari 2024 weten wij dat Chili door de dood van een van de in opspraak geraakte dame het dossier voor in Nederland wonende Chileense geadopteerden heeft gesloten. Dat maakt dat de weg nu weer open ligt en Chilenen graag zo snel mogelijk een onderzoek willen laten instellen naar het handelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, alsmede de Staat. Dat lukt het beste met de hulp van een advocaat.

  Wij hebben jouw hulp hard nodig!!

  Daar is helaas geld voor nodig en wij hebben jouw hulp daarbij nodig. Een advocaat is duur en rechtsbijstandverzekeringen vergoeden onze juridische kosten niet. Daarom moeten wij alles uit eigen zak gaan betalen, en dat hebben wij niet. Maar met alle donaties kunnen we een heel eind komen.

  Wat gaat onze advocaat doen?

  Een advocaat van een gerenommeerd, en in het onderwerp gespecialiseerd advocatenkantoor zal namens de Stichting gaan optreden om een onderzoek af te dwingen bij het ministerie om zo de waarheid omtrent onze adopties naar boven te krijgen die niet conform zijn verlopen. Door deze crowdfunding hopen wij identiteit herstel af te dwingen waar ieder mens recht op heeft. Het gaat hier namelijk om het schenden van mensenrechten en kinderontvoering.

  Wat kost een advocaat?

  Er zijn op dit moment weinig advocaten die juridisch ons bij kunnen staan en notie hebben van deze materie. Wij hebben een gespecialiseerde advocaat gevonden die ons op zeer korte termijn bij kan staan. Haar tarief is EUR 259,55 incl. BTW. Zoals u zult begrijpen, zetten wij daarom hoog in: EUR 45.000,-.

  Mogen wij rekenen op uw financiële steun om dit mogelijk te maken?

  Dank u wel namens Stichting Chilean Adoptees!

  Details & begroting

  Details van de zaak

  Eiser/Verzoeker Stichting Chilean Adoptees
  Gedaagde/Verweerder Alle betrokken personen die bij onze adopties betrokken waren en een rol hierin speelde
  Eis/Verzoek Sinds januari 2024 weten wij dat Chili door de dood van een van de in opspraak geraakte dame het dossier voor in Nederland wonende Chileense geadopteerden heeft gesloten. Dat maakt dat de weg nu weer open ligt en Chilenen graag zo snel mogelijk een onderzoek willen laten instellen naar het handelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, alsmede de Staat. Dat lukt het beste met de hulp van een advocaat.
  Instantie advocaten kantoor Prakken d,oliveira Amsterdam
  Advocaat/Jurist op de zaak Mr. L.M Komp

  Begroting

  Kosten advocaat € 44.000,00
  Griffiekosten € 706,00
  Overige kosten € 294,00
  Totaal € 45.000,00
  LEES MEER

  WIJ EISEN HERSTELBETALINGEN VAN 1.5 MILJOEN PER NAZAAT! HELP MEE DE NEDERLANDSE STAAT AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR DE SLAVERNIJ EN DE HEDENDAAGSE DOORWERKING OP ONS ALS NAZATEN VAN DE TOT SLAAF GEMAAKTEN!

   Over deze campagne


   De excuses van 19 december 2022 van premier Mark Rutte aan de nazaten van de tot slaafgemaakten en postuum aan de overleden tot slaafgemaakten is de allergrootste reden dat de weg is geopend om de Nederlandse staat hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de barbaarse genocide en gruwelijke misdaad tegen onze voorouders afkomstig uit Afrika; Het Trans-Atlantische Slavernijverleden. Hierbij kunnen wij ook constateren dat premier Mark Rutte zich respectloos en gevoelloos heeft uitgelaten in de media en in de Tweede Kamer ten aanzien van eventuele herstelbetalingen aan de tot slaafgemaakten. Hij vindt dat wij geen recht hebben op fatsoenlijke en moreel gedragen herstelbetalingen van wat de Nederlandse Staat kapot heeft gemaakt.

   En dit, ondanks de erkenning van het gruwelijke slavernijverleden van onze zwarte voorouders en de hedendaagse doorwerking ervan op ons in de vorm van racisme, discriminatie en afrofobie.


   De ontmenselijking van onze voorouders

   Tijdens de 400 jarige trans-Atlantische Holocaust slavernij hebben landen als Nederland zich verrijkt aan de dood, mishandeling, brandmerking, marteling, foltering en dwangarbeid van onze voorouders. Onze voorouders werden gevangengenomen en onder zeer erbarmelijke omstandigheden als beesten behandeld. Zij werden geketend aan de voeten, armen en nek. Zij werden afgevoerd en opgejaagd als wilde beesten. In Afrika werden zij maandenlang vastgehouden in kleine kerkers, totdat zij geketend in slavenschepen onder het dek, werden geplaatst in vakjes van 50 cm bij 80 cm. Dit in grote aantallen van circa 600-700 mensen. Wanneer de tot slaafgemaakten aan land kwamen werden zij voor of na de verkoop ook als beesten gebrandmerkt. 

   Afschaffing slavenhandel

   Pas in 1818 vond Koning Willem de 1ste van het koninkrijk Nederland dat er een verbod moest komen op de slavenhandel. Maar niet op de slavernij zelf. Koning Willem de 1ste werd door Engeland gedwongen om dergelijke maatregelen te nemen daar Engeland de slavenhandel al in 1808 verboden had gesteld. De staat Nederland en koning Willem de 1ste wisten al sinds 1808 -1818 dat ze een misdaad tegen de menselijkheid pleegden. Samen met Europa heeft Nederland het Verdrag van Wenen/Geneve in 1816 getekend dat zich specifiek uit tegen de misdaad tegen de zwarte mens uit Afrika. Er werd dus al binnen Europa en Nederland beseft en consensus aangenomen dat er een internationale misdaad tegen de menselijkheid werd begaan.

   Desondanks gingen de lucratieve slavenhandel en de dwangarbeid gewoon door buiten Nederland/Europa. Met het fokken van slaven door mannen als dekhengsten te gebruiken en vrouwen als broedmachines dacht men de slavenhandel rechtstreeks uit Afrika te omzeilen. De slavenhandel en gratis dwangarbeid waren zo winstgevend dat de handelaren, inclusief Nederland, de allesomvattende Trans-Atlantische slavenhandel van Afrika voortzette. De scheepstransporten voor bevordering van de Trans-Atlantische slavenhandel werden gefinancierd door de staat Nederland, de koning, rederijen en banken. Zwarte slaven waren vergelijkbaar met goederen als koffie, kruidnagels, cacao en suiker.  

   Verbod op slavernij

   De handel in Afrikaanse slaven ging door onder toeziend oog van Nederland. Vaak werden de slaven tijdens controles op zee bij honderdtallen levend in zee gedumpt. Het dumpen van die geketende levende slaven leverde destijds alsnog een vermogen op door claims die door de slavenhandelaren werden ingediend bij de verzekeringsmaatschappijen onder het mom van ‘schade van verloren goederen’. De schadeclaim per verloren slaaf leverde de rederijen 300 gulden per slaaf op.

   In 1848 werd door koning Willem de 3de het decreet/traktaat uitgesproken dat slavernij tegen de tot slaaf gemaakte personen van Afrika op 1 juli 1863 zou worden afgeschaft. Hierbij werd echter niet aan de bevrijde slaven verteld dat zij vanaf 1863 nog 10 jaar lang, tot aan 1873, dwangarbeid moesten verrichten onder toezicht van de Nederlandse Staat.

   Compensatie voor slavenhouders, NIETS voor de vrijgesproken slaven

   In 1863 werden alle slavenhouders met 300 gulden gecompenseerd voor iedere vrijgekomen slaaf die zij in bezit hadden. Er werd niet in overweging genomen dat de vrijgekomen slaven ook gecompenseerd moesten worden. De hardheid van de Nederlandse staat was duidelijk, de zwarte slaaf was ook in vrijheid niets waard. Sommige slavenhouders hielden klopjachten op weggelopen slaven die al diep in de bossen leefden, om zodoende meer geld te ontvangen van de Nederlandse Staat. In totaal heeft de staat Nederland 98 miljoen gulden uitbetaald aan 3800 slavenhouders in 1863.

   De 80.000 bevrijde slaven onder de Nederlandse staat kregen NUL gulden en NUL bezittingen in 1863 van de misdaadpleger gecompenseerd. Anno 2023 zou deze 98 miljoen gulden een waarde hebben van 1 miljard euro.

   Als de staat Nederland de bevrijde slaven ook in 1863 had gecompenseerd dan had de staat Nederland maar 2 miljard gulden te compenseren.

   WIJ DE HUIDIGE CIRCA 400 DUIZEND NAZATEN VAN DE TOT SLAAFGEMAAKTEN EISEN 600 MILJARD EURO AAN HERSTELBETALINGEN VAN DE NEDERLANDSE STAAT OP BASIS VAN 600.000 DUIZEND ONTVOERDE, VERDRONKEN EN VERHANDELDE SLAVEN UIT AFRIKA

   Website Stichting: https://stichtingrespectandhelp.nl/
   Website Herstelbetalingen: https://nederlandsehtsn.nl/

   Details & begroting

   Details van de zaak

   Eiser/Verzoeker De nazaten van het Trans Atlantisch slavernij verleden
   Gedaagde/Verweerder de Staat der Nederlanden
   Eis/Verzoek Wij, de Antillianen behorend tot het Koninkrijk Nederland, de Surinamers, de Surinaamse-Nederlanders en de Afrikaanse-Nederlandse nazaten van de tot slaafgemaakten eisen naar aanleiding van de excuses van het Trans-Atlantische Slavernijverleden, dat Nederland haar aansprakelijkheid neemt en overgaat tot gerechtvaardigde herstelbetalingen en het herstel van alle schade die nog steeds voortvloeit uit de misdaad die is begaan tegen onze Afrikaanse tot slaaf gemaakte voorouders: 1.5 miljoen euro voor iedere nazaat woonachtig in Suriname, Antillen, Nederland; Hetzelfde respect dat aan de Joden in Israël wordt gegeven t.a.v. herstelbetalingen; Identiteitsherstel/bewustwording; Een verkenningsreis. Rootsfinding door West/Midden/Oost Afrika voor iedere nazaat; Repatriëring naar Afrika/Suriname/Antillen voor iedere nazaat; Herstel intergenerationele trauma; Erkenning secondary/tertiary victimization; Cultuurherstel van hetgeen kapot gemaakt en gestolen is; Geen herstelbetalingen aan de Surinaamse, Antilliaanse overheid; Herstel van Suriname, Antillen op sociaal, maatschappelijk, educatief, zorg en economisch gebied; Speciaal fonds voor herstel van Suriname en de Antillen in een speciaal zelf beheerd fonds; Herstel sociaal economische ongelijkheid op de Antillen; Herstel publieke stranden op Antillen; Rassendiscriminatie opnemen in de wet; DNA onderzoek per nazaat; Vrijgave alle historische documenten en kunstwerken; Betaling 1/3 deel direct aan de nazaat; 1/3 deel blijft in Fonds voor duurzaam herstel van alle opgelopen achterstanden door kolonialisme en corruptie in Suriname en Antillen; 1/3 deel wordt in Nederland duurzaam ingezet voor het opzetten van MKB bedrijven; Goed gesprek met de Staat Nederland om tot consensus te komen.
   Advocaat/Jurist op de zaak Prof. Liesbeth Zegveld en Mr. Gerard Spong

   Begroting

   Kosten advocaat € 15.000,00
   Griffiekosten € 0,00
   Overige kosten € 0,00
   Totaal € 14.996,00
   Donateurs (20)
   LEES MEER

   Stop de kap van de Ommense zomereik bij molen Den Oordt

    Over deze campagne

    Wij vinden de zaak van de zomereik en de molen exemplarisch voor wat we in het hele land zien. Beschermde bomen zijn beschermd (op papier) tot het moment dat er een ander maatschappelijk belang ten tonele wordt gevoerd. Zelfs een beetje meer windvang voor een niet bedrijfsmatige molen wordt gezien als van meer maatschappelijk belang dan een grote gezonde zomereik.

    De Bomenstichting kan zich niet voorstellen dat een gezonde waardevolle zomereik, die zonder enige investering nog generaties lang kan bijdragen aan een prettig en gezond leefklimaat, zou moeten wijken voor iets meer wind voor een museummolen. Kap van de zomereik zal een jarenlang verlies van gratis ecosysteemdiensten betekenen. Wist je dat de zomereik meer dan 450 soorten huisvest, zijn omgeving koelt in hete zomers, regenwater geleidelijk afgeeft bij heftige buien, broeikasgassen zoals CO2 opneemt en fijnstof en stikstofoxide afvangt? Deze grote eik met zijn omvangrijke kroon levert heel veel op voor Ommen. Om deze zomereik enigszins te kunnen compenseren moet je meer dan 40 jaar geduld hebben (2062!). Dan pas zal een nieuwe zomereik bijna hetzelfde voor Ommen kunnen betekenen. Het zal jaren duren voor de bomen die elders in Ommen worden herplant evenveel nut hebben als deze ene solitaire zomereik. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat veel Ommenaren gehecht zijn aan hun zomereik. Dat verlies valt überhaupt niet te compenseren natuurlijk. En dat voor een beetje meer wind voor een museummolen?

    De Bomenstichting vindt de beslissing om de kap van deze boom toe staan tijdens een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis daarom onvoldoende beargumenteerd. Beschermde bomen zijn op deze manier eigenlijk niet beschermd, en dit is reden voor de Bomenstichting om deze beslissing te laten toetsen door de rechter.

    Foto: Wim Eikelboom, ambassadeur Bomenstichting

    Updates

    De rechtbank Zwolle heeft 6 november j.l. het beroep behandeld dat de Bomenstichting heeft ingediend tegen de beslissing om kap van de moleneik toe te staan. De rechtbank heeft op 19 december uitspraak gedaan en het beroep gegrond verklaard.

    De rechtbank was met de Bomenstichting van mening dat het besluit niet zorgvuldig is voorbereid en gemotiveerd, en dat in het verlengde daarvan, geen zorgvuldige belangenafweging is gemaakt. De gemeente heeft zes weken om  in hoger beroep te gaan. Wordt vervolgd wellicht.

    Details & begroting

    Details van de zaak

    Eiser/Verzoeker Bomenstichting
    Gedaagde/Verweerder College B&W gemeente Ommen
    Eis/Verzoek De Bomenstichting vraagt de rechter om het bestreden besluit (de verleende vergunning om de boom te kappen) te vernietigen.
    Instantie Rechtbank Overijssel (Zwolle)
    Advocaat/Jurist op de zaak mr. B.M. Visser (tevens auteur van 'Bomen en Wet')

    Begroting

    Kosten advocaat € 1.700,00
    Griffiekosten € 0,00
    Overige kosten € 0,00
    Totaal € 1.700,00
    Donateurs (73)
    LEES MEER

    Het Geheim van Rijswijk

     Over deze campagne


     For English please see below

     In de nacht van 7 op 8 maart 1985 werd in Rijswijk een gewelddadige aanslag gepleegd op een amateur muziekband. Hierbij werden drie mannen geëxecuteerd en vielen twee zwaargewonden. De aanslag, bekend geworden onder de naam – Rijswijkse moorden – is nooit opgelost.

     Politieke vergismoord

     Vast is komen te staan dat de aanslag niet bedoeld was voor de band, maar voor de Bevrijdingsraad voor Suriname, die in hetzelfde pand in Rijswijk gevestigd was. De Bevrijdingsraad behoorde tot de tegenstanders van Bouterse. Vermoed wordt dat het regime Bouterse – destijds staatshoofd van Suriname – achter de aanslag zat.

     Een politieke vergismoord dus. De politie had daarvoor sterke aanwijzingen, maar toch kwam het onderzoek niet verder en er zijn veel geruchten dat het onderzoek tegengewerkt werd. Waarom en door wie?

      

     Podcast

     Onder de naam “Het geheim van Rijswijk” heeft NRC in 2021 een podcast uitgebracht over deze zaak. Hieruit blijkt duidelijk dat er veel geheim is gehouden rond de opsporing en dat een van de vermoedelijke daders nog vrij rondloopt en zelfs nooit verhoord is door de politie. De zaak is al lang verjaard, maar gerechtigheid heeft nooit plaatsgevonden.

     Rechtsorde

     Voor de overlevenden en de nabestaanden is het onverteerbaar dat vanuit een buitenlandse mogendheid (regeringskringen in Suriname) mensen in Nederland worden vermoord zonder dat dit repercussies heeft. De daders zijn nooit opgespoord en over de achtergrond van de moorden is altijd gezwegen.

      

     “Er was sprake van een internationaal ernstig misdrijf en de Nederlandse staat is daarbij tekortgeschoten in de opsporing en de bescherming van haar burgers.”

     – Henry Does in de podcast aflevering 10.

      

     De Nederlandse staat is tekortgeschoten in het beschermen van haar burgers. Dit gaat in tegen de rechtsorde zoals we die in Nederland kennen.

      

     Advocaat Liesbeth Zegveld

     Met hulp van Liesbeth Zegveld – bekend mensenrechtenadvocaat – willen wij, overlevenden en en nabestaanden van de Rijswijkse moorden alsnog gerechtigheid en waarheidsvinding.
     Door middel van politieke druk om de cold case zaak over de Rijswijkse moorden te heropenen en door middel van een mogelijke rechtszaak tegen de Staat.
     Voor het zover is zullen we eerst moeten procederen om de vele geheime stukken rondom deze zaak te mogen inzien.

      

     Dat is duur. Daarom zamelen wij via crowdfunding geld in voor advocaat- en proceskosten voor de eerste fase: Opheldering van het Geheim van Rijswijk.

     Ons streefbedrag is € 26.600,00.

     Voor meer informatie: www.geheimvanrijswijk.nl 

     Secret of Rijswijk (Geheim van Rijswijk)

     In the night of March 7th, 1985, a violent attack surprised an amateur band in the Dutch Town Rijswijk. Three men were executed and two were badly wounded. The attack, which became knows as the murders of Rijswijk (Rijswijkse moorden), was never solved.

     The band was rehearsing in an office building that also held the Liberation Council of Suriname. The Liberation Council of Suriname was founded after the December murders of 1982 in Suriname and was a strong opponent of the Regime of Desi Bouterse. It has been determined that the attack was not meant for the band, but was aimed at the members of the Liberation Council of Suriname. There are strong suggestions that this regime is somehow responsible for the attack. The police had leads in this direction at the time. Over 35 years later there is still no answers and only more questions.

      

     Podcast

     The Dutch newspaper, the NRC, made a 10-part podcast series named “Het Geheim van Rijswijk” (the secret of Rijswijk). In this podcast the journalist Anna Korterink dives deeply into the case. Her research leads her to more questions than answers. Why was the investigation stopped? Why are there so many secrets? Why were the police held back from fully researching the case? Anna Korterink makes it is clear that there was political interference in the police investigation. She has spoken to witnesses and people who were involved, dove into archives and uncovered secret police files. Yet the case remained clouded in darkness, partially because many archives are still not accessible and even “State Secret”.

      

     Is not the foremost duty and primary function of government to keep its citizens safe and to provide justice for all

     There are many indications that the state did not do everything that was in its power to solve the Rijswijk murders. The murderers and those who ordered the assassinations were never prosecuted. Today the Dutch government refuses to reveal how and why this was decided, and anything it knows about this case. The absence of justice, and the further obfuscation of the truth is exacting a terrible price in suffering for the two survivors of this attack who still continue -after 37 years- to feel unsafe as potential targets for the purpose of silencing them as witnesses, while the families of the victims continue to be traumatized by their loss and feelings of guilt that they had not been able to protect their loved ones or to see justice served. The lack of accountability of the Government should concern us all. How can the Government justify forsaking its foremost duty to protect its citizens and to pursue the cause of justice? The family and survivors have a right to know. Everyone has a right to know how our interests are served and protected by our government, and for what causes they may be sacrificed.

       

     Crowdfunding

     Survivors, families and sympathisers. have decided to start a foundation (Sichting Gerechtigheid en Waarheidsvinding). The goal of the foundation is to finally get answers in this case. Liesbeth Zegveld, a well-known Dutch human rights lawyer, helps us and demands clarification of the secret of Rijswijk This case will take a long time and will be expensive. We have started a fundraising campaign to support the survivors and families in their fight for justice. The aim is to raise €26.600.

      

     Updates

     23-12-2022

     Nabestaande Sietske van Putten sprak namens onze stichting tijdens de 8 december herdenking in de Amstelkerk in Amsterdam. We zijn dankbaar dat er tijdens deze belangrijke dag ook aandacht is voor de vergismoorden in Rijswijk van 1985. De volledige speech van Sietske is hier te vinden.

     04-11-2022
     Te gast bij Khalid & Sophie

     03-11-2022

     Op 2 november is Advocaat Liesbeth Zegveld namens ons een procedure gestart tegen de Nederlandse Staat om geheime informatie over de Rijswijkse moorden beschikbaar te krijgen. De betrokkenheid van het militaire bewind van Suriname bij de moorden was groot. De Nederlandse staat lijkt het onderzoek vanuit politieke motieven te hebben tegengewerkt.

     ”Op basis van dossiers ligt de reële mogelijkheid voor dat de Nederlandse Staat zijn politieke verhoudingen met Suriname verkoos boven zijn plicht om de Rijswijkse moordzaak afdoende te onderzoeken en de daders ter verantwoording te roepen. Anders gezegd, het heeft er de schijn van dat de Rijswijkse moordzaak in de doofpot is verdwenen“, aldus het verzoekschrift van advocaat Zegveld.

     Geheime rapporten
     Uit geheime politierapporten bleek dat het rechercheteam destijds aanwijzingen had dat personeel van de Surinaamse ambassade in Den Haag betrokken was geweest bij de voorbereidingen van meerdere aanslagen op tegenstanders van Bouterse.  Ook de betrokkenheid van “het bevel” uit Suriname, komt daarbij uitdrukkelijk aan de orde. Opmerkelijk omdat tegenover ons werd gedaan (door o.a. toenmalig Minister van Justitie Korthals Altes) alsof het om gewone criminaliteit ging en politieke motieven geen rol speelden.

     De Staat bemoeide zich met het politieonderzoek

     Begin 90er jaren werd de zaak weer heropend door Officier van Justitie Charles van der Voort in verband met het grootschalige onderzoek naar de invoer van cocaïne via Suriname, waarbij legerleider Bouterse verdachte was. Het zg. COPA-onderzoek. Zowel Charles van der Voort als een bij het onderzoek betrokken politieagent Frank van Winsen hebben los van elkaar verklaard dat ze de indruk hadden dat de Staat zich met de zaak bemoeide en Bouterse op een of andere manier de hand boven het hoofd hield.

     Wij willen nu eindelijk, na 37 jaar, de waarheid.

     Details & begroting

     Begroting

     Kosten advocaat € 25.450,00
     Griffiekosten € 318,00
     Overige kosten € 800,00
     Totaal € 26.600,00
     Donateurs (116)
     LEES MEER

     ‘Pink slime’-rechtszaak tegen de staat

     Dit is het probleem

     Dat er ‘restvlees’ in een frikandel verwerkt zit is algemeen bekend. Maar wat is dit eigenlijk? Dit restvlees wordt ook wel ‘pink slime’ of separatorvlees genoemd. Waar komt het vandaan? Is het kip of varken of komt het van een ander dier? En is het eigenlijk wel veilig?

     Eerlijk…? Zelfs wij als voedselwaakhond hebben geen idee. Dit valt namelijk niet te achterhalen. Sterker nog: zelfs de Staat en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben geen idee!

     En dat is doodeng. Omdat separatorvlees wel de nodige risico’s met zich meebrengt. Ten eerste een gezondheidsrisico: bacteriën voelen zich heerlijk in het roze goedje, wat al snel kan uitgroeien tot gevaarlijke aantallen. Ten tweede een frauderisico: separatorvlees kan (voor een duurdere prijs) als vers of kwaliteitsvlees verkocht worden, zonder vermelding op het etiket. Ten slotte weet je ook niet wat je eet: het zou kunnen dat je geliefde portie kipnuggets naast kip ook varken bevat.

     Wie zijn wij?

     Dit is de stand van zaken

     Na onderzoek door foodwatch blijkt dat de Staat ‘fout’ en onveilig separatorvlees niet kan stoppen, laat staan de boosdoeners uit de keten aanspreken. Dit komt door gebrek aan traceerbaarheid, capaciteit en handhaving. Daarmee breekt de Nederlandse staat de Europese wet. Als de productie van ‘pink slime’ niet aan strenge eisen voldoet brengt dat risico’s met zich mee.

     1. Geen traceerbaarheid: de staat lijkt niet te weten in welke producten separatorvlees zit en waar het wordt geproduceerd.
     2. Geen handhaving: de staat handhaaft Europese voorschriften (omtrent de productie, hygiëne en etikettering van separatorvlees) niet of legt ze (al dan niet bewust) naast zich neer.
     3. Geen capaciteit: het toezicht van de NVWA op separatorvlees en de vleesindustrie is ontoereikend, wat de voedselveiligheid in gevaar brengt.

     Zolang we niet in welke producten separatorvlees zit, kunnen we het dus ook niet controleren. Het risico is hoger, maar de transparantie is lager. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Het is vragen om het volgende voedselschandaal. 

     Wat wil foodwatch? 

     Iedere consument heeft het recht op veilig voedsel en om te weten wat je eet!  Daarom gaan we in plaats van afwachten tot het volgende voedselschandaal nu serieuze stappen zetten. Het is niet de eerste keer dat de staat haar zaakjes niet op orde heeft in de voedselketen: een rechtszaak kan de staat dwingen te voldoen aan de wet.

     85% van de consumenten vindt het belangrijk dat foodwatch een rechtszaak tegen de staat kan beginnen, als consumentenrechten worden overtreden.

      

     Doneer daarom nu en sta ons bij!

      

     Vragen? Bekijk onze FAQ

      


      

     Details over de zaak

     Eiser/ Verzoeker Foodwatch Nederland
     Gedaagde/ Verweerder De Nederlandse Staat
     Eis Na onderzoek door foodwatch blijkt dat de Staat ‘fout’ en onveilig separatorvlees niet kan stoppen, laat staan de boosdoeners uit de keten aanspreken. Dit komt door gebrek aan traceerbaarheid, capaciteit en handhaving. Daarmee breekt de Nederlandse staat de Europese wet. De Staat moet onze voedselveiligheid kunnen garanderen en dus dagen we ze voor de rechter.
     Instantie Rechtbank Den Haag
     Advocaat Blenheim Advocaten

     Kosten advocaat € 7.000
     Griffiekosten € 700
     Kosten deskundigen of rapporten deskundigen € 100
     Overige kosten € 200
     Totaal € 8.000

     LEES MEER

     Oproep! Help Lex om Lotte te erkennen

      Over deze campagne

      Erkenning Lotte

      De meeste mensen groeien op bij hun biologische ouders. Maar soms hebben mensen een donorvader, en soms ontmoeten donorvader en donorkind elkaar en groeit er een diepe band. In die gevallen kunnen donorvader en donorkind ervoor kiezen om erkenning te vragen voor hun ouder-kindrelatie.

      Dat laatste is het geval bij Lex en Lotte. Lex is donor geweest, heeft drie kinderen samen met zijn vrouw, en heeft inmiddels twee donordochters gevonden. Lex wil zijn donordochters kunnen erkennen, zodat zijn vijf biologische dochters allemaal dezelfde rechten hebben. Bij één donordochter is dat al gelukt, maar bij de andere, Lotte, staat iets in de weg.

      Juridisch obstakel

      Hoewel de overheid al in 2017 is geadviseerd om te regelen dat donorkinderen meer dan twee juridische ouders kunnen hebben, is dit nog steeds niet geregeld. Als (donor)ouder kun je alleen je kind erkennen als dat kind maar één juridische ouder heeft.

      Met name volwassen donorkinderen van hetero ouders kunnen hierdoor niet hun donorvader erkennen zonder hun opvoedvader te ontkennen. Nog erger, zij moeten deze ontkenning regelen binnen 3 jaar nadat zij hebben gehoord dat zij donorkind zijn – óók wanneer zij hun biologische donorvader nog helemaal niet kennen en er dus geen reden lijkt te zijn om hun opvoedvader te ontkennen.

      Kostbare procedure

      Lotte moet nu een kostbare juridische procedure aangaan omdat zij haar (inmiddels overleden) juridische vader niet direct heeft ontkend nadat zij hoorde dat zij donorkind was. Het is natuurlijk van de gekke dat je juist moet betalen door die trouw aan je opvoedvader!

      “Geen enkel kind zou gedwongen moeten worden om te kiezen tussen ouders. Het zou niet nodig moeten zijn om de ene ouder te ontkennen om de andere te kunnen erkennen.”

      – Ties van der Meer, voorzitter van Stichting Doneerkind.

      Stichting Donorkind vindt dat geen enkel kind gedwongen zou moeten worden om te kiezen tussen ouders. Het zou niet nodig moeten zijn om de ene ouder te ontkennen om de andere te kunnen erkennen. Maar zolang dit je als kind nog niet meer dan twee juridische ouders kunt hebben, vinden we dat donorkinderen niet zouden moeten betalen om erkend te kunnen worden door hun donorvader.

      Jouw hulp is hard nodig

      Help Lex en Lotte om hun ouder-kindrelatie te erkennen door te doneren, zodat ze deze juridische procedure kunnen betalen. Als het Lex lukt om Lotte te erkennen, zorgt dat voor jurisprudentie waardoor deze weg ook voor andere donorkinderen makkelijker wordt. Daarnaast benadrukt deze actie dat ouderschap voor donorkinderen beter geregeld moet worden – anno 2022 is het hebben van meerdere ouders immers allang geen uitzondering meer!


      De campagne is beëindigd. De campagnestarter vult het overige bedrag uit eigen middelen aan.

       

      Media

      4 juni 2022

      10 april 2022

      Omroep West interviewde Lex en Lotte. Stichting Donorkind gaf ook een reactie en ging in op de (concept) Wet Meervoudig Ouderschap.

      20 maart 2021

      Bekijk ook het stuk dat vorig jaar verscheen in Trouw, waarin Lex zijn uitgebreide verhaal vertelt.

       

      Details & begroting

      Details van de zaak

      Eiser/Verzoeker Lex van Wietingen
      Gedaagde/Verweerder Nederlandse overheid/wetgever
      Eis/Verzoek Vervallen verklaren van de termijn die staat voor ontkennen vader nadat bekend is geworden dat hij niet de biologische vader is

      Begroting

      Kosten advocaat € 0,00
      Griffiekosten € 750,00
      Overige kosten € 500,00
      Totaal € 0,00
      Donateurs (31)
      LEES MEER

      Help Oekraïense vluchtelingen aan humanitaire hulp en noodzakelijke juridische ondersteuning

       Over deze campagne

       Het doelbedrag is al opgehaald, maar je kunt alsnog doneren! Dan zorgen wij ervoor dat het naar UNHCR gaat.

       For the full English translation, please scroll up (desktop) or down (mobile phone) and select ‘EN‘ in the top/low bar

       “De huidige situatie in Oekraïne is een van de grootste mensenrechtencrises in Europa. Wij willen de burgers uit Oekraïne steunen op een manier die in lijn is met onze bedrijfsmissie. Met LegalCrowd ondersteunen wij positieve juridische acties die de toegang tot het recht verbeteren. Wij hebben ervoor gekozen geld in te zamelen voor de UNHCR, die ook juridische bijstand verleent aan vluchtelingen. Wij geloven namelijk dat toegang tot juridische ondersteuning essentieel zal zijn voor Oekraïense vluchtelingen die in het buitenland aankomen.”

       – Team LegalCrowd

       Al vier miljoen mensen ontvluchtten hun huis door de oorlog in Oekraïne. Vele gezinnen en zelfs alleenreizende kinderen zijn op zoek naar veiligheid en bescherming. Als ook andere mensen in dit tempo blijven vluchten, dan wordt dit de grootste Europese vluchtelingencrisis van de eeuw.

       Alle hulp is noodzakelijk in deze uitzonderlijke situatie.

       “In 40 jaar tijd heb ik zelden een exodus in dit tempo gezien van mensen die voor geweld vluchten.”

       – Filippo Grandi, VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

       Daarom slaan LegalCrowdPro Bono Connect en de Amsterdam Law Hub de handen ineen om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Wij starten een crowdfundingactie op het LegalCrowd-platform, waarmee we geld inzamelen om de Oekraïense vluchtelingen te voorzien van juridische en humanitaire hulp. 100% van de donaties zullen gaan naar de UNHCR (VN-Vluchtelingenorganisatie) minus een klein bedrag per donatie dat in rekening wordt gebracht door de betaaldienstverlener.

       De UNHCR is ter plaatse en schaalt capaciteit en noodhulp in Oekraïne en de buurlanden op. Zij zijn continu bezig om hulp te verlenen aan de meest kwetsbare mensen. De hulp bestaat onder meer uit juridische hulp, onderdak en veiligheid.

       De Oekraïense vluchtelingen hebben dringend jouw hulp nodig. Doordat jij doneert, kan UNHCR levensreddende bescherming blijven bieden. Met jouw donatie van 25 euro kan een vluchteling bijvoorbeeld al juridische hulp krijgen. Het geld kan ook worden gebruikt voor noodopvang, noodhulpgoederen of gezondheidszorg. Zo kan een donatie van 200 euro bijvoorbeeld ook zorgen voor levensreddende gezondheidszorg voor 11 mensen.

       Jouw donatie van een bepaald bedrag kan bijvoorbeeld de volgende impact hebben:

       • 12 euro is genoeg voor een plastic dekzeil ter bescherming van de huizen van Oekraïners
       • 25 euro is genoeg om een vluchteling noodzakelijke juridische hulp te geven
       • 50 euro is genoeg om twee vluchtelingen noodzakelijke juridische hulp te geven
       • 64 euro is genoeg voor een overlevingspakket voor families op de vlucht
       • 200 euro is genoeg voor levensreddende gezondheidszorg voor 11 mensen

       Wij hopen in ieder geval een bedrag van 1.000 euro op te halen, zodat we omgerekend 40 vluchtelingen kunnen voorzien van noodzakelijke juridische hulp.

       De UNHCR heeft iedereen opgeroepen om een actie te starten als je dat kan. Wil je meer informatie over de organisatie waar wij het geld uiteindelijk aan doneren? Druk dan op de volgende link naar de website van de UNHCR.

       Alvast bedankt voor je donatie namens LegalCrowd, Pro Bono Connect, de Amsterdam Law Hub en de UNHCR.

        

       Updates

       18 april 2022 – Het doelbedrag is opgehaald, maar je kunt alsnog doneren! Dan zorgen wij ervoor dat het naar UNHCR gaat.

       Details & begroting

       Begroting

       Kosten advocaat € 0,00
       Griffiekosten € 0,00
       Overige kosten € 0,00
       Totaal € 0,00
       Donateurs (26)
       LEES MEER

       Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.

       View more
       Cookies settings
       Accepteer
       Privacy - & cookiebeleid
       Privacy & Cookies policy
       Cookie name Active

       Privacy- en cookieverklaring

       Het doel van de VOF LegalCrowd (hierna: “LegalCrowd”) is de toegang tot het recht te verbeteren. Daar horen ook begrijpelijke voorwaarden bij. Hieronder tref je daarom een informele en leesbare samenvatting van ons privacy- en cookiebeleid. De samenvatting heeft als doel een helder overzicht te geven. Voor de officiële inhoud kun je onze formele privacy- en cookieverklaring (zie hieronder) en de gebruiksvoorwaarden bekijken. Privacy LegalCrowd heeft passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Daarbij hebben we aandacht voor jouw privacy. Gegevensverzameling Als jij onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, dan kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Wij gebruiken jouw gegevens om het donatieproces zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Om het bezoek en gebruik van de site zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens, de gegevens over jouw vraag en het gebruik van onze diensten op. Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de campagne en over speciale aanbiedingen en acties. Dat doen we alleen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Als jij hier niet langer prijs op stelt, dan kun jij je uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@legalcrowd.nl. Intern gebruik LegalCrowd zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die jouw donatie ontvangen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wij zorgen ervoor dat zij dit expliciet met ons zijn overeengekomen. Verhouding website/jouw gegevens Je vult persoonlijke gegevens in op onze site als je wilt doneren. Deze gegevens betreffen alleen de noodzakelijke gegevens. Je kunt meer gegevens invullen als jij dat wenst. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een databank die niet zomaar toegankelijk is. Van alle gegevens kunnen wij wel statistische data afleiden, zoals hoeveel donaties er in totaal zijn geweest, wat het gemiddelde donatiebedrag is en in welke regio het meeste wordt gedoneerd. Inzien gegevens bij problemen Als er echt iets misgaat in het donatieproces, dan kan een programmeur in de databank kijken. Dat doen we uitsluitend met toestemming van jou als bezoeker. Cookies LegalCrowd maakt voor haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc, tablet, mobiel of ander device worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wanneer jij deze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op jouw computer een cookie aanwezig is. Op deze manier kunnen wij jou bij een volgend bezoek herkennen. Jij bent niet direct persoonlijk identificeerbaar aan de hand van de cookie. Cookies van derden Naast de cookies die door ons zijn geplaatst kunnen ook andere partijen cookies plaatsen. Denk hierbij aan cookies van Google voor Google Analytics of bijvoorbeeld Facebook. Wij gebruiken die software voor analyse van het dataverkeer. De cookies dienen dan de volgende doelen:
       • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden voor een efficiënt gebruik van de website;
       • het analyseren van het gebruik van de websites;
       • het verzamelen van gegevens met betrekking tot jouw bezoekgedrag.
       Cookies die jouw voorkeuren onthouden kun jij uitschakelen in jouw browserinstellingen. Jij kunt jouw browser zo instellen dat er geen cookies meer op jouw computer worden geplaatst. In dat geval kan het zijn dat niet alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Bovendien verschijnt er bij het openen van de website een balk waarin jij wordt gewezen op ons cookiebeleid. Hyperlinks Onze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites toetsen wij regelmatig. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites. Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens Je hebt het recht op te vragen welke gegevens over jou door ons zijn verwerkt. Wij zullen je dan binnen 4 weken een overzicht van jouw gegevens aanleveren. Voor de contactgegevens verwijzen wij naar de contactpagina. Je kunt van mening zijn dat de betreffende persoonsgegevens:
       • feitelijk onjuist zijn;
       • onvolledig zijn;
       • niet ter zake dienend zijn;
       • op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.
       In dat geval heb jij het recht om ons te verzoeken de jou betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement LegalCrowd behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. Bezoek daarom geregeld deze pagina zodat je altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit reglement van LegalCrowd is voor het laatst gewijzigd op 28 februari 2022.
       Formele privacyverklaring LegalCrowd Artikel 1. Algemeen LegalCrowd, gevestigd aan Nieuwe Achtergracht 164, 1018 WV Amsterdam, KvK: 84288981 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
       • Nieuwe Achtergracht 164
       • 1018 WV Amsterdam
       • (06) 33 18 08 65
       Joost Jansen is de functionaris belast met de gegevensbescherming van LegalCrowd, zoals de wet dat voorschrijft. Hij is bereikbaar via joost@legalcrowd.nl. Artikel 2. Persoonsgegevens die wij verwerken LegalCrowd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gaan hierbij uit van het zo minimaal mogelijk opslaan van gegevens. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
       • Voornaam, indien je hiervoor toestemming geeft
       • Achternaam, indien je hiervoor toestemming geeft
       • Geslacht, indien je hiervoor toestemming geeft
       • Telefoonnummer, indien je hiervoor toestemming geeft
       • E-mailadres
       • Bankgegevens, zodat de betaling kan worden afgerond
       Artikel 3. Doel LegalCrowd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
       • Het afhandelen van uw betaling.
       • U te kunnen e-mailen (of bellen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, bijvoorbeeld voor het versturen van een betalingsbevestiging.
       • U te informeren over de campagne/zaak waarvoor u heeft gedoneerd.
       • LegalCrowd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
       Artikel 4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren LegalCrowd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, namelijk minimaal totdat de juridische actie is afgerond. De reden hiervoor is, dat wij in andere gevallen u niet op de hoogte kunnen houden tot aan het einde van het verloop van de juridische actie. Artikel 5. Delen van persoonsgegevens met derden LegalCrowd deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LegalCrowd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Artikel 6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken LegalCrowd gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, van uw browser verwijderen. Artikel 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@legalcrowd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dat verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. LegalCrowd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Artikel 8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen LegalCrowd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze contactpagina. Dit reglement van LegalCrowd is voor het laatst gewijzigd op 28 februari 2022.
       Save settings
       Cookies settings