Gebruiksvoorwaarden / Algemene voorwaarden

Het doel van LegalCrowd is de toegang tot het recht te verbeteren. Daar horen ook begrijpelijke voorwaarden bij. Hieronder tref je daarom onze gebruiksvoorwaarden in begrijpelijke taal.

Belangrijkste definities:

doelbedrag: het door de campagnestarter bepaalde bedrag in euro’s dat minimaal moet worden opgehaald om kosten van een juridische actie te kunnen financieren.

donateur: degene die een bedrag in euro’s schenkt aan een campagne die zich op het platform bevindt.

LegalCrowd: gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84288981.

platform: alle software die verbonden is aan LegalCrowd en te maken heeft met het online doneren aan een campagne.

de site(s): de door LegalCrowd beheerde domeinen https://www.legalcrowd.eu en https://www.legalcrowd.nl.

campagnestarter: de organisatie of de natuurlijke persoon die een campagne op het platform aanmaakt.

campagne: een door de campagnestarter aangemaakte campagne met een unieke pagina op de site.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) alle Sites van LegalCrowd.

 • Met je bezoek aan de site en/of je gebruik van de op of via de site verstrekte informatie (hierna: de “informatie”), verklaar je kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
 • Je verbindt je ertoe deze site te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Je gebruik dient in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zul je geen handelingen verrichten die LegalCrowd op welke wijze dan ook kunnen schaden.

Als je niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, dan dien je deze site niet te bezoeken en/of de informatie niet te gebruiken.

Over de site

De site is geproduceerd in opdracht van LegalCrowd. Voor adresgegevens, contactgegevens en andere gegevens zoals KvK nummer, BTW-nummer, kijk je op onze contactpagina.

De informatie op de site heeft uitsluitend betrekking op situaties naar Nederlands recht. Het gebruik van de informatie is voor eigen rekening en risico. De site en de daarin verwerkte informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet en samengesteld, maar het kan voorkomen dat op enig moment niet alle informatie actueel, juist en/of volledig is. LegalCrowd streeft er uiteraard naar de site virusvrij en zonder fouten en/of onderbrekingen te laten functioneren. LegalCrowd sluit echter in haar Disclaimer ten aanzien van het vorenstaande haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit.

Ben je van mening dat er een onjuistheid staat op de site? Laat ons dat dan weten via info@legalcrowd.nl.

LegalCrowd criteria

Wij bemoeien ons zo min mogelijk met de inhoud van de zaken. Het is aan de organisaties of individuen die een campagne starten welke zaken zij belangrijk vinden om te voeren, maar wij hebben wel een aantal spelregels.

 1. Wij laten alleen zaken toe:
  • waarin een organisatie of een natuurlijke persoon een advocaat heeft aangesteld, of samenwerkt met een geregistreerde organisatie met een jurist.
  • waarin de campagnestarter duidelijk herleidbare contactgegevens wil publiceren
  • waarin de campagnestarter vooraf schriftelijk heeft ingestemd met vrijwaring van LegalCrowd voor aansprakelijkheid voor de inhoud van het gepubliceerde op de site van LegalCrowd.
 2. Wij staan bepaalde gevallen of gedragingen niet toe op het platform. Dit omvat bijvoorbeeld inhoud van een campagne of organisaties die:
  • de anonimiteit van een slachtoffer of een minderjarige bedreigen;
  • geweld, misbruik, haat of intimidatie bevorderen;
  • onnodig gewelddadig, seksueel expliciet of nodeloos verontrustend zijn;
  • de volksgezondheid in gevaar brengen.
 3. Wij laten alleen campagnes toe die een realistische begroting van de te verwachten juridische kosten weergeven.
 4. Het staat LegalCrowd overigens vrij om een campagne zonder verdere opgave van redenen te weigeren.

Of aan bovenstaande criteria wordt voldaan, wordt door LegalCrowd (marginaal) beoordeeld.

Campagnestarters en donaties

De campagnestarters zorgen voor volledigheid en juistheid van alle gegevens (bijvoorbeeld de inhoud van de campagne) die zij aan LegalCrowd verstrekken. Het auteursrecht blijft dus uitdrukkelijk bij de campagnestarter. LegalCrowd bemoeit zich niet met deze aangeleverde gegevens. De gegevens die de campagnestarter aan LegalCrowd verstrekt, dienen een realistische begroting te bevatten die mag worden gepubliceerd op de site. De aanwijzingen die LegalCrowd geeft zijn slechts algemeen en de campagnestarters zijn dan ook niet verplicht deze op te volgen. LegalCrowd kan een campagne echter weigeren of verwijderen als deze niet (meer) voldoet aan de hiervoor genoemde criteria.

De campagnestarter verplicht zich daarnaast om een account aan te maken bij de door LegalCrowd gekozen betaaldienstverlener (Stripe). De donaties worden zichtbaar op het Stripe-account van de campagnestarter. Nadat de campagne is gefinancierd, wordt het bedrag op het door hen bij de betaaldienstverlener (Stripe) opgegeven IBAN-nummer ontvangen. De campagnestarter draagt de kosten voor het gebruik van de betaaldienstverlening.

LegalCrowd rekent daarnaast een verplichte platform fee van 5% (vijf procent).

LegalCrowd vraagt de donateurs daarnaast om een vrijwillige bijdrage te leveren aan LegalCrowd. Dit is geen verplichting.

Vooraf bepaalt de campagnestarter een doelbedrag. Als dit doelbedrag niet wordt behaald, dan is de campagnestarter in beginsel verplicht de ontvangen bedragen terug te storten aan de donateurs. Mocht de campagnestarter een manier zien om zelf het doelbedrag aan te vullen, dan kan dat.

Juridische kosten worden niet gemaakt

Als de kosten waarvoor geld is opgehaald niet worden gemaakt – bijvoorbeeld als de (rechts)zaak niet doorgaat – dan vragen wij aan de donateurs wat zij met hun overgebleven deel van het gedoneerde bedrag willen doen. Dat kan een terugstorting (exclusief de transactiekosten) zijn, maar het is ook mogelijk dat zij het bedrag als algemene donatie aan de campagnestarter willen doneren. Dat laatste is alleen mogelijk als voor organisatie bent. Voor campagnes van individuen geldt dat dus niet.

Juridische kosten worden niet gemaakt

Mochten de juridische kosten wel worden gemaakt, dan kunnen wij om een bewijsje vragen dat dat zo is. Dit kan bijvoorbeeld een factuur van een advocaat zijn, of een factuur van de rechtbank voor het griffiegeld. De achtergrond van deze voorwaarde is dat LegalCrowd een crowdfundingplatform is zodat juridische kosten makkelijker worden betaald. LegalCrowd is niet geschikt om voor andere doelen te crowdfunden.

Donateurs

Mocht het doelbedrag niet worden behaald, dan sturen wij de donateurs een e-mail. Zij krijgen de keuze of zij een algemene donatie willen doen aan de campagnestarter, of dat zij een terugstorting van het bedrag wensen. Een terugstorting is de oorspronkelijke donatie verminderd met de kosten voor het betalingsverkeer en de bijdrage aan LegalCrowd. Mocht er meer dan het doelbedrag worden opgehaald, dan blijkt dat in beginsel uit de site. Mochten zij nog steeds willen doneren, dan krijgen zij de keuze waaraan ze willen doneren. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een algemene donatie aan de campagnestarter, of een donatie voor een eventueel hoger beroep of cassatie in de zaak.

Uitsluiting aansprakelijkheid

LegalCrowd sluit in haar Disclaimer haar aansprakelijkheid uit voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die voortvloeit uit de werking en/of het gebruik van de site en/of van gebruik van de informatie.

Privacy, Cookies en Links

LegalCrowd heeft een aparte Privacy- en Cookieverklaring. Deze verklaring maakt onderdeel uit van de gebruiksvoorwaarden van de site.

Compliment of klacht?

Wij hopen dat je een goede ervaring hebt met ons. Als dat zo is en je wilt een compliment daarover kwijt, heel graag. Aanbevelingen zijn onze beste manier om klanten te werven. Is er iets niet goed gegaan, dan horen we dat ook graag via info@legalcrowd.nl. Afhankelijk van bij wie en hoe erg het is misgegaan heb je verschillende opties. 

Toepasselijk Recht

Op gebruik van de site en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden en site

LegalCrowd kan deze gebruiksvoorwaarden en (de informatie op) de site altijd wijzigen. Wijzigingen gaan in zodra deze op de site zijn vermeld.

De gebruiksvoorwaarden van LegalCrowd zijn voor het laatst gewijzigd op 15 januari 2024.

Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.

View more
Cookies settings
Accepteer
Privacy - & cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy- en cookieverklaring

Het doel van de VOF LegalCrowd (hierna: “LegalCrowd”) is de toegang tot het recht te verbeteren. Daar horen ook begrijpelijke voorwaarden bij. Hieronder tref je daarom een informele en leesbare samenvatting van ons privacy- en cookiebeleid. De samenvatting heeft als doel een helder overzicht te geven. Voor de officiële inhoud kun je onze formele privacy- en cookieverklaring (zie hieronder) en de gebruiksvoorwaarden bekijken. Privacy LegalCrowd heeft passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Daarbij hebben we aandacht voor jouw privacy. Gegevensverzameling Als jij onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, dan kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Wij gebruiken jouw gegevens om het donatieproces zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Om het bezoek en gebruik van de site zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens, de gegevens over jouw vraag en het gebruik van onze diensten op. Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de campagne en over speciale aanbiedingen en acties. Dat doen we alleen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Als jij hier niet langer prijs op stelt, dan kun jij je uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@legalcrowd.nl. Intern gebruik LegalCrowd zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die jouw donatie ontvangen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wij zorgen ervoor dat zij dit expliciet met ons zijn overeengekomen. Verhouding website/jouw gegevens Je vult persoonlijke gegevens in op onze site als je wilt doneren. Deze gegevens betreffen alleen de noodzakelijke gegevens. Je kunt meer gegevens invullen als jij dat wenst. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een databank die niet zomaar toegankelijk is. Van alle gegevens kunnen wij wel statistische data afleiden, zoals hoeveel donaties er in totaal zijn geweest, wat het gemiddelde donatiebedrag is en in welke regio het meeste wordt gedoneerd. Inzien gegevens bij problemen Als er echt iets misgaat in het donatieproces, dan kan een programmeur in de databank kijken. Dat doen we uitsluitend met toestemming van jou als bezoeker. Cookies LegalCrowd maakt voor haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc, tablet, mobiel of ander device worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wanneer jij deze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op jouw computer een cookie aanwezig is. Op deze manier kunnen wij jou bij een volgend bezoek herkennen. Jij bent niet direct persoonlijk identificeerbaar aan de hand van de cookie. Cookies van derden Naast de cookies die door ons zijn geplaatst kunnen ook andere partijen cookies plaatsen. Denk hierbij aan cookies van Google voor Google Analytics of bijvoorbeeld Facebook. Wij gebruiken die software voor analyse van het dataverkeer. De cookies dienen dan de volgende doelen:
 • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden voor een efficiënt gebruik van de website;
 • het analyseren van het gebruik van de websites;
 • het verzamelen van gegevens met betrekking tot jouw bezoekgedrag.
Cookies die jouw voorkeuren onthouden kun jij uitschakelen in jouw browserinstellingen. Jij kunt jouw browser zo instellen dat er geen cookies meer op jouw computer worden geplaatst. In dat geval kan het zijn dat niet alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Bovendien verschijnt er bij het openen van de website een balk waarin jij wordt gewezen op ons cookiebeleid. Hyperlinks Onze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites toetsen wij regelmatig. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites. Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens Je hebt het recht op te vragen welke gegevens over jou door ons zijn verwerkt. Wij zullen je dan binnen 4 weken een overzicht van jouw gegevens aanleveren. Voor de contactgegevens verwijzen wij naar de contactpagina. Je kunt van mening zijn dat de betreffende persoonsgegevens:
 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn;
 • niet ter zake dienend zijn;
 • op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.
In dat geval heb jij het recht om ons te verzoeken de jou betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement LegalCrowd behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. Bezoek daarom geregeld deze pagina zodat je altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit reglement van LegalCrowd is voor het laatst gewijzigd op 28 februari 2022.
Formele privacyverklaring LegalCrowd Artikel 1. Algemeen LegalCrowd, gevestigd aan Nieuwe Achtergracht 164, 1018 WV Amsterdam, KvK: 84288981 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
 • Nieuwe Achtergracht 164
 • 1018 WV Amsterdam
 • (06) 33 18 08 65
Joost Jansen is de functionaris belast met de gegevensbescherming van LegalCrowd, zoals de wet dat voorschrijft. Hij is bereikbaar via joost@legalcrowd.nl. Artikel 2. Persoonsgegevens die wij verwerken LegalCrowd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gaan hierbij uit van het zo minimaal mogelijk opslaan van gegevens. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voornaam, indien je hiervoor toestemming geeft
 • Achternaam, indien je hiervoor toestemming geeft
 • Geslacht, indien je hiervoor toestemming geeft
 • Telefoonnummer, indien je hiervoor toestemming geeft
 • E-mailadres
 • Bankgegevens, zodat de betaling kan worden afgerond
Artikel 3. Doel LegalCrowd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen e-mailen (of bellen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, bijvoorbeeld voor het versturen van een betalingsbevestiging.
 • U te informeren over de campagne/zaak waarvoor u heeft gedoneerd.
 • LegalCrowd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Artikel 4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren LegalCrowd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, namelijk minimaal totdat de juridische actie is afgerond. De reden hiervoor is, dat wij in andere gevallen u niet op de hoogte kunnen houden tot aan het einde van het verloop van de juridische actie. Artikel 5. Delen van persoonsgegevens met derden LegalCrowd deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LegalCrowd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Artikel 6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken LegalCrowd gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, van uw browser verwijderen. Artikel 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@legalcrowd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dat verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. LegalCrowd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Artikel 8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen LegalCrowd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze contactpagina. Dit reglement van LegalCrowd is voor het laatst gewijzigd op 28 februari 2022.
Save settings
Cookies settings