John Hauser (60), een niet-rokende man, liep op zijn werkplek ernstige longschade op. De oorzaak? Anderen rookten voortdurend in zijn buurt. John kreeg COPD en stelde zijn werkgever met succes aansprakelijk voor zijn geleden schade.

Kerngezond

John was sportief, dronk geen alcohol én… rookte ook niet. Toen de arts zijn longen bekeek, bleek John toch de rokersziekte COPD te hebben. Hij had namelijk jarenlang in ruimtes gewerkt waar veel werd gerookt. Uit een deskundigenrapport bleek vervolgens dat de kans heel groot was dat de COPD door het ‘meeroken’ kwam.

“… hij (de deskundige, red.) sluit alle overige mogelijk relevante factoren nagenoeg uit als mogelijke oorzaken voor het ontstaan dan wel de ernstige verslechtering van de COPD”

Rb. Rotterdam 17 maart 2022, r.o. 2.33

Bescherming tegen rook

Kortom, de werkgever (Stichting Yulius) had te weinig gedaan om hem tegen andermans rook te beschermen. De stichting was dus aansprakelijk voor de gezondheidsschade die John had geleden. Hoe groot de schade is, wordt duidelijk tijdens een aparte schadestaatprocedure.

Eigen schuld?

Trouw schrijft dat de tabaksindustrie zich bij tabaksschadeclaims vaak kon verweren met ‘eigen schuld’. Dit verweer geldt niet voor niet-rokers, je kunt namelijk moeilijk beweren dat meeroken een eigen en bewuste keuze is.

Impact en juridische doorbraak

De uitspraak van de rechtbank Rotterdam is een behoorlijke doorbraak. Het is namelijk de eerste keer dat een werkgever opdraait voor alle schade vanwege meeroken. Mocht de uitspraak standhouden, dan ligt de weg open voor soortgelijke procedures.

Rokers vs. tabaksindustrie?

Of ‘wel’-rokers altijd schuldig zullen blijven aan hun eigen gezondheidsschade, is nog niet gezegd. Een groeiende beweging vindt roken niet zo zeer een vrije keuze. Wanda de Kanter, longarts en voorzitter van (onder meer) Stichting Rookpreventie Jeugd is duidelijk:

Overigens zullen de rokers in dit soort gevallen eerder de tabaksindustrie aan moeten spreken, en niet de werkgever.

In de mini-blogreeks Rechtszaken en impact, bekijken we mensen en organisaties die het recht gebruiken om verandering in de maatschappij af te dwingen.