WIJ EISEN HERSTELBETALINGEN VAN 1.5 MILJOEN PER NAZAAT! HELP MEE DE NEDERLANDSE STAAT AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR DE SLAVERNIJ EN DE HEDENDAAGSE DOORWERKING OP ONS ALS NAZATEN VAN DE TOT SLAAF GEMAAKTEN!

28%
Opgehaald: € 4.231,00 € 15.000,00Campagne is geëindigd
  Over deze campagne


  De excuses van 19 december 2022 van premier Mark Rutte aan de nazaten van de tot slaafgemaakten en postuum aan de overleden tot slaafgemaakten is de allergrootste reden dat de weg is geopend om de Nederlandse staat hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de barbaarse genocide en gruwelijke misdaad tegen onze voorouders afkomstig uit Afrika; Het Trans-Atlantische Slavernijverleden. Hierbij kunnen wij ook constateren dat premier Mark Rutte zich respectloos en gevoelloos heeft uitgelaten in de media en in de Tweede Kamer ten aanzien van eventuele herstelbetalingen aan de tot slaafgemaakten. Hij vindt dat wij geen recht hebben op fatsoenlijke en moreel gedragen herstelbetalingen van wat de Nederlandse Staat kapot heeft gemaakt.

  En dit, ondanks de erkenning van het gruwelijke slavernijverleden van onze zwarte voorouders en de hedendaagse doorwerking ervan op ons in de vorm van racisme, discriminatie en afrofobie.


  De ontmenselijking van onze voorouders

  Tijdens de 400 jarige trans-Atlantische Holocaust slavernij hebben landen als Nederland zich verrijkt aan de dood, mishandeling, brandmerking, marteling, foltering en dwangarbeid van onze voorouders. Onze voorouders werden gevangengenomen en onder zeer erbarmelijke omstandigheden als beesten behandeld. Zij werden geketend aan de voeten, armen en nek. Zij werden afgevoerd en opgejaagd als wilde beesten. In Afrika werden zij maandenlang vastgehouden in kleine kerkers, totdat zij geketend in slavenschepen onder het dek, werden geplaatst in vakjes van 50 cm bij 80 cm. Dit in grote aantallen van circa 600-700 mensen. Wanneer de tot slaafgemaakten aan land kwamen werden zij voor of na de verkoop ook als beesten gebrandmerkt. 

  Afschaffing slavenhandel

  Pas in 1818 vond Koning Willem de 1ste van het koninkrijk Nederland dat er een verbod moest komen op de slavenhandel. Maar niet op de slavernij zelf. Koning Willem de 1ste werd door Engeland gedwongen om dergelijke maatregelen te nemen daar Engeland de slavenhandel al in 1808 verboden had gesteld. De staat Nederland en koning Willem de 1ste wisten al sinds 1808 -1818 dat ze een misdaad tegen de menselijkheid pleegden. Samen met Europa heeft Nederland het Verdrag van Wenen/Geneve in 1816 getekend dat zich specifiek uit tegen de misdaad tegen de zwarte mens uit Afrika. Er werd dus al binnen Europa en Nederland beseft en consensus aangenomen dat er een internationale misdaad tegen de menselijkheid werd begaan.

  Desondanks gingen de lucratieve slavenhandel en de dwangarbeid gewoon door buiten Nederland/Europa. Met het fokken van slaven door mannen als dekhengsten te gebruiken en vrouwen als broedmachines dacht men de slavenhandel rechtstreeks uit Afrika te omzeilen. De slavenhandel en gratis dwangarbeid waren zo winstgevend dat de handelaren, inclusief Nederland, de allesomvattende Trans-Atlantische slavenhandel van Afrika voortzette. De scheepstransporten voor bevordering van de Trans-Atlantische slavenhandel werden gefinancierd door de staat Nederland, de koning, rederijen en banken. Zwarte slaven waren vergelijkbaar met goederen als koffie, kruidnagels, cacao en suiker.  

  Verbod op slavernij

  De handel in Afrikaanse slaven ging door onder toeziend oog van Nederland. Vaak werden de slaven tijdens controles op zee bij honderdtallen levend in zee gedumpt. Het dumpen van die geketende levende slaven leverde destijds alsnog een vermogen op door claims die door de slavenhandelaren werden ingediend bij de verzekeringsmaatschappijen onder het mom van ‘schade van verloren goederen’. De schadeclaim per verloren slaaf leverde de rederijen 300 gulden per slaaf op.

  In 1848 werd door koning Willem de 3de het decreet/traktaat uitgesproken dat slavernij tegen de tot slaaf gemaakte personen van Afrika op 1 juli 1863 zou worden afgeschaft. Hierbij werd echter niet aan de bevrijde slaven verteld dat zij vanaf 1863 nog 10 jaar lang, tot aan 1873, dwangarbeid moesten verrichten onder toezicht van de Nederlandse Staat.

  Compensatie voor slavenhouders, NIETS voor de vrijgesproken slaven

  In 1863 werden alle slavenhouders met 300 gulden gecompenseerd voor iedere vrijgekomen slaaf die zij in bezit hadden. Er werd niet in overweging genomen dat de vrijgekomen slaven ook gecompenseerd moesten worden. De hardheid van de Nederlandse staat was duidelijk, de zwarte slaaf was ook in vrijheid niets waard. Sommige slavenhouders hielden klopjachten op weggelopen slaven die al diep in de bossen leefden, om zodoende meer geld te ontvangen van de Nederlandse Staat. In totaal heeft de staat Nederland 98 miljoen gulden uitbetaald aan 3800 slavenhouders in 1863.

  De 80.000 bevrijde slaven onder de Nederlandse staat kregen NUL gulden en NUL bezittingen in 1863 van de misdaadpleger gecompenseerd. Anno 2023 zou deze 98 miljoen gulden een waarde hebben van 1 miljard euro.

  Als de staat Nederland de bevrijde slaven ook in 1863 had gecompenseerd dan had de staat Nederland maar 2 miljard gulden te compenseren.

  WIJ DE HUIDIGE CIRCA 400 DUIZEND NAZATEN VAN DE TOT SLAAFGEMAAKTEN EISEN 600 MILJARD EURO AAN HERSTELBETALINGEN VAN DE NEDERLANDSE STAAT OP BASIS VAN 600.000 DUIZEND ONTVOERDE, VERDRONKEN EN VERHANDELDE SLAVEN UIT AFRIKA

  Website Stichting: https://stichtingrespectandhelp.nl/
  Website Herstelbetalingen: https://nederlandsehtsn.nl/

  Details & begroting

  Details van de zaak

  Eiser/Verzoeker De nazaten van het Trans Atlantisch slavernij verleden
  Gedaagde/Verweerder de Staat der Nederlanden
  Eis/Verzoek Wij, de Antillianen behorend tot het Koninkrijk Nederland, de Surinamers, de Surinaamse-Nederlanders en de Afrikaanse-Nederlandse nazaten van de tot slaafgemaakten eisen naar aanleiding van de excuses van het Trans-Atlantische Slavernijverleden, dat Nederland haar aansprakelijkheid neemt en overgaat tot gerechtvaardigde herstelbetalingen en het herstel van alle schade die nog steeds voortvloeit uit de misdaad die is begaan tegen onze Afrikaanse tot slaaf gemaakte voorouders: 1.5 miljoen euro voor iedere nazaat woonachtig in Suriname, Antillen, Nederland; Hetzelfde respect dat aan de Joden in Israël wordt gegeven t.a.v. herstelbetalingen; Identiteitsherstel/bewustwording; Een verkenningsreis. Rootsfinding door West/Midden/Oost Afrika voor iedere nazaat; Repatriëring naar Afrika/Suriname/Antillen voor iedere nazaat; Herstel intergenerationele trauma; Erkenning secondary/tertiary victimization; Cultuurherstel van hetgeen kapot gemaakt en gestolen is; Geen herstelbetalingen aan de Surinaamse, Antilliaanse overheid; Herstel van Suriname, Antillen op sociaal, maatschappelijk, educatief, zorg en economisch gebied; Speciaal fonds voor herstel van Suriname en de Antillen in een speciaal zelf beheerd fonds; Herstel sociaal economische ongelijkheid op de Antillen; Herstel publieke stranden op Antillen; Rassendiscriminatie opnemen in de wet; DNA onderzoek per nazaat; Vrijgave alle historische documenten en kunstwerken; Betaling 1/3 deel direct aan de nazaat; 1/3 deel blijft in Fonds voor duurzaam herstel van alle opgelopen achterstanden door kolonialisme en corruptie in Suriname en Antillen; 1/3 deel wordt in Nederland duurzaam ingezet voor het opzetten van MKB bedrijven; Goed gesprek met de Staat Nederland om tot consensus te komen.
  Advocaat/Jurist op de zaak Prof. Liesbeth Zegveld en Mr. Gerard Spong

  Begroting

  Kosten advocaat € 15.000,00
  Griffiekosten € 0,00
  Overige kosten € 0,00
  Totaal € 14.996,00
  Donateurs (20)
  1. Jeffry Mans

   € 10,00
  2. Jaemy Mans

   € 10,00
  3. Mike Mans

   € 10,00
  4. Henk Mans

   € 10,00
  5. Guno Strijk

   € 10,00
  6. Anonymous

   € 125,00
   Je kunt 400 jaren schending menselijkheid niet afdoen met sorry en als dader ooknog bepalen hoe je invulling hieraan ga geven.
  7. Ludwig Landvreugd

   € 100,00
  8. Anonymous

   € 500,00
   Het was makkelijk ,om bij mn geboorte al de nederlandse nationaliteit te hebben. Heb nooit een ander nationaliteit gehad. Pijnlijk is het, om bij mn AOW te horen kreeg, dat ik 21 was bij aankomst NL. En 2% per jr.minder aow. Dat de witte mens aangeeft, dat de slavernij lang geleden is geweest. De arrogantie dat de witte man, beter is. Op de TV wel beelden v.d zwarte laat zien, als ze in de fout gaan. Terwijl bij serie moordenaars en verkrachters de gezichten niet zichbaar. Alles wat ons aangaat, wordt erg opgeblazen , door de media.
  9. Eline Norah

   € 3.000,00
   Eindelijk gerechtigheid voor de onze inheemse en Afro"s voorouders en nazaten.Ik hoef niet veel woorden meer toe te voegen aan deze zeer ernstige criminele misdaad tegen onze voorouders en de gruwelijke pijn en verdriet die wij als nazaten nog steeds diep voelen in onze Soul.Het is nalang getouw trek nu genoeg en daarom laat ik ook namens vele anderen mijn stem horen.Zij konden hun stem niet gebruiken om op te komen voor zichzelf 'want hun tongen werden afgesneden,vrouwen/mannen/kinderen werden verkracht,opgehangen,levend overboord gegooit,levend verbrand,baby"s/kinderen werden levend aan krokodillen gevoerd ect.Crime doesn't pay!
  10. Carlo Jackson

   € 50,00
   Als de joden alles kunnen krijgen van het westen wat ze eisen dan moeten wij óók onze compensatie krijgen om te herstellen

  Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.

  View more
  Cookies settings
  Accepteer
  Privacy - & cookiebeleid
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  Privacy- en cookieverklaring

  Het doel van de VOF LegalCrowd (hierna: “LegalCrowd”) is de toegang tot het recht te verbeteren. Daar horen ook begrijpelijke voorwaarden bij. Hieronder tref je daarom een informele en leesbare samenvatting van ons privacy- en cookiebeleid. De samenvatting heeft als doel een helder overzicht te geven. Voor de officiële inhoud kun je onze formele privacy- en cookieverklaring (zie hieronder) en de gebruiksvoorwaarden bekijken. Privacy LegalCrowd heeft passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Daarbij hebben we aandacht voor jouw privacy. Gegevensverzameling Als jij onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, dan kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Wij gebruiken jouw gegevens om het donatieproces zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Om het bezoek en gebruik van de site zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens, de gegevens over jouw vraag en het gebruik van onze diensten op. Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de campagne en over speciale aanbiedingen en acties. Dat doen we alleen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Als jij hier niet langer prijs op stelt, dan kun jij je uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@legalcrowd.nl. Intern gebruik LegalCrowd zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die jouw donatie ontvangen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wij zorgen ervoor dat zij dit expliciet met ons zijn overeengekomen. Verhouding website/jouw gegevens Je vult persoonlijke gegevens in op onze site als je wilt doneren. Deze gegevens betreffen alleen de noodzakelijke gegevens. Je kunt meer gegevens invullen als jij dat wenst. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een databank die niet zomaar toegankelijk is. Van alle gegevens kunnen wij wel statistische data afleiden, zoals hoeveel donaties er in totaal zijn geweest, wat het gemiddelde donatiebedrag is en in welke regio het meeste wordt gedoneerd. Inzien gegevens bij problemen Als er echt iets misgaat in het donatieproces, dan kan een programmeur in de databank kijken. Dat doen we uitsluitend met toestemming van jou als bezoeker. Cookies LegalCrowd maakt voor haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc, tablet, mobiel of ander device worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wanneer jij deze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op jouw computer een cookie aanwezig is. Op deze manier kunnen wij jou bij een volgend bezoek herkennen. Jij bent niet direct persoonlijk identificeerbaar aan de hand van de cookie. Cookies van derden Naast de cookies die door ons zijn geplaatst kunnen ook andere partijen cookies plaatsen. Denk hierbij aan cookies van Google voor Google Analytics of bijvoorbeeld Facebook. Wij gebruiken die software voor analyse van het dataverkeer. De cookies dienen dan de volgende doelen:
  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden voor een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van de websites;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot jouw bezoekgedrag.
  Cookies die jouw voorkeuren onthouden kun jij uitschakelen in jouw browserinstellingen. Jij kunt jouw browser zo instellen dat er geen cookies meer op jouw computer worden geplaatst. In dat geval kan het zijn dat niet alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Bovendien verschijnt er bij het openen van de website een balk waarin jij wordt gewezen op ons cookiebeleid. Hyperlinks Onze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites toetsen wij regelmatig. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites. Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens Je hebt het recht op te vragen welke gegevens over jou door ons zijn verwerkt. Wij zullen je dan binnen 4 weken een overzicht van jouw gegevens aanleveren. Voor de contactgegevens verwijzen wij naar de contactpagina. Je kunt van mening zijn dat de betreffende persoonsgegevens:
  • feitelijk onjuist zijn;
  • onvolledig zijn;
  • niet ter zake dienend zijn;
  • op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.
  In dat geval heb jij het recht om ons te verzoeken de jou betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement LegalCrowd behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. Bezoek daarom geregeld deze pagina zodat je altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit reglement van LegalCrowd is voor het laatst gewijzigd op 28 februari 2022.
  Formele privacyverklaring LegalCrowd Artikel 1. Algemeen LegalCrowd, gevestigd aan Nieuwe Achtergracht 164, 1018 WV Amsterdam, KvK: 84288981 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
  • Nieuwe Achtergracht 164
  • 1018 WV Amsterdam
  • (06) 33 18 08 65
  Joost Jansen is de functionaris belast met de gegevensbescherming van LegalCrowd, zoals de wet dat voorschrijft. Hij is bereikbaar via joost@legalcrowd.nl. Artikel 2. Persoonsgegevens die wij verwerken LegalCrowd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gaan hierbij uit van het zo minimaal mogelijk opslaan van gegevens. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voornaam, indien je hiervoor toestemming geeft
  • Achternaam, indien je hiervoor toestemming geeft
  • Geslacht, indien je hiervoor toestemming geeft
  • Telefoonnummer, indien je hiervoor toestemming geeft
  • E-mailadres
  • Bankgegevens, zodat de betaling kan worden afgerond
  Artikel 3. Doel LegalCrowd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U te kunnen e-mailen (of bellen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, bijvoorbeeld voor het versturen van een betalingsbevestiging.
  • U te informeren over de campagne/zaak waarvoor u heeft gedoneerd.
  • LegalCrowd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  Artikel 4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren LegalCrowd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, namelijk minimaal totdat de juridische actie is afgerond. De reden hiervoor is, dat wij in andere gevallen u niet op de hoogte kunnen houden tot aan het einde van het verloop van de juridische actie. Artikel 5. Delen van persoonsgegevens met derden LegalCrowd deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LegalCrowd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Artikel 6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken LegalCrowd gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, van uw browser verwijderen. Artikel 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@legalcrowd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dat verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. LegalCrowd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Artikel 8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen LegalCrowd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze contactpagina. Dit reglement van LegalCrowd is voor het laatst gewijzigd op 28 februari 2022.
  Save settings
  Cookies settings