Mr. Online licht de wereld regelmatig in over actuele zaken in de juridische wereld. Zo schrijft de redactie ook over de eerste campagne op ons kersverse juridische crowdfunding platform LegalCrowd:

“De Amsterdamse rechtenstudenten start-up LegalCrowd ondersteunt op haar nieuwe platform stichting De Faunabescherming in haar strijd om een bedrag van naar schatting 1,2 miljoen euro aan overheidssubsidies terug te vorderen die aan het Koninklijk Huis zijn betaald om het terrein van Kroondomein Het Loo vrij toegankelijk te houden, ook al werd het publiek bijna drie maanden per jaar buitengesloten terwijl de Oranjes hun jachthobby uitoefenden.”

Lees het artikel hier.