Stop de kap van de Ommense zomereik bij molen Den Oordt

  Over deze campagne

  Wij vinden de zaak van de zomereik en de molen exemplarisch voor wat we in het hele land zien. Beschermde bomen zijn beschermd (op papier) tot het moment dat er een ander maatschappelijk belang ten tonele wordt gevoerd. Zelfs een beetje meer windvang voor een niet bedrijfsmatige molen wordt gezien als van meer maatschappelijk belang dan een grote gezonde zomereik.

  De Bomenstichting kan zich niet voorstellen dat een gezonde waardevolle zomereik, die zonder enige investering nog generaties lang kan bijdragen aan een prettig en gezond leefklimaat, zou moeten wijken voor iets meer wind voor een museummolen. Kap van de zomereik zal een jarenlang verlies van gratis ecosysteemdiensten betekenen. Wist je dat de zomereik meer dan 450 soorten huisvest, zijn omgeving koelt in hete zomers, regenwater geleidelijk afgeeft bij heftige buien, broeikasgassen zoals CO2 opneemt en fijnstof en stikstofoxide afvangt? Deze grote eik met zijn omvangrijke kroon levert heel veel op voor Ommen. Om deze zomereik enigszins te kunnen compenseren moet je meer dan 40 jaar geduld hebben (2062!). Dan pas zal een nieuwe zomereik bijna hetzelfde voor Ommen kunnen betekenen. Het zal jaren duren voor de bomen die elders in Ommen worden herplant evenveel nut hebben als deze ene solitaire zomereik. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat veel Ommenaren gehecht zijn aan hun zomereik. Dat verlies valt überhaupt niet te compenseren natuurlijk. En dat voor een beetje meer wind voor een museummolen?

  De Bomenstichting vindt de beslissing om de kap van deze boom toe staan tijdens een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis daarom onvoldoende beargumenteerd. Beschermde bomen zijn op deze manier eigenlijk niet beschermd, en dit is reden voor de Bomenstichting om deze beslissing te laten toetsen door de rechter.

  Foto: Wim Eikelboom, ambassadeur Bomenstichting

  Updates

  De rechtbank Zwolle heeft 6 november j.l. het beroep behandeld dat de Bomenstichting heeft ingediend tegen de beslissing om kap van de moleneik toe te staan. De rechtbank heeft op 19 december uitspraak gedaan en het beroep gegrond verklaard.

  De rechtbank was met de Bomenstichting van mening dat het besluit niet zorgvuldig is voorbereid en gemotiveerd, en dat in het verlengde daarvan, geen zorgvuldige belangenafweging is gemaakt. De gemeente heeft zes weken om  in hoger beroep te gaan. Wordt vervolgd wellicht.

  Details & begroting

  Details van de zaak

  Eiser/Verzoeker Bomenstichting
  Gedaagde/Verweerder College B&W gemeente Ommen
  Eis/Verzoek De Bomenstichting vraagt de rechter om het bestreden besluit (de verleende vergunning om de boom te kappen) te vernietigen.
  Instantie Rechtbank Overijssel (Zwolle)
  Advocaat/Jurist op de zaak mr. B.M. Visser (tevens auteur van 'Bomen en Wet')

  Begroting

  Kosten advocaat € 1.700,00
  Griffiekosten € 0,00
  Overige kosten € 0,00
  Totaal € 1.700,00
  Donateurs (73)
  LEES MEER

  Eis onterechte subsidie Kroondomein van Koning Willem-Alexander terug

   Over deze campagne


   11 juli 2023
   Persbericht van De Faunabescherming

   17 mei 2022
   De Faunabescherming is door een uitspraak van de rechter op 17 mei 2022 als belanghebbende aangewezen! Nu kan de rechtszaak om de onterechte verleende subsidie aan de koning voor het Kroondomein echt van start. Help je mee?

   De zaak

   De Faunabescherming is een rechtszaak begonnen om de onterecht verleende miljoenensubsidie voor het Kroondomein van de Koning terug te vorderen. De initiële kosten worden geraamd op EUR 12.000. U kan helpen door een bijdrage aan de proceskosten te doneren.

    

   Koning Willem Alexander heeft in de afgelopen 5 jaar, voor 4,7 miljoen euro subsidie gekregen voor het Kroondomein. Hoewel het natuurgebied daarvoor tenminste 358 dagen per jaar opengesteld moet zijn voor het publiek, sloot de Koning het ieder jaar af van 15 september tot 25 december om te kunnen jagen.

   Het publiek, dat bent u!

     • Het publiek is formeel eigenaar van het terrein sinds Wilhelmina het gebied in 1958 aan het volk schonk.
     • Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking is tegen de jacht op dieren.
     • Het heeft de koning niet behaagd zich aan de voorwaarden voor de subsidie te houden.

   Het kabinet stuurde jarenlang omfloerste antwoorden in antwoord op vragen vanuit de volksvertegenwoordiging over de sluiting van het Kroondomein. Daarin werden zaken als ‘persoonlijke levenssfeer’, ‘eigenstandige afwegingen’, etc. aangehaald, terwijl er voorbijgegaan werd aan het feit dat er nadrukkelijk werd afgeweken van de wettelijke regels die voorschrijven dat een gebied alleen voor subsidie in aanmerking kan komen wanneer het tenminste 358 dagen per jaar opengesteld is voor het publiek. Bovendien is bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de wet gelimiteerd tot maximaal 1 hectare.

   De afwijking van de openstellingsverplichting van minimaal 358 dagen per jaar had niets met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Koning te maken, maar was ‘vanwege de Koninklijke jacht’ opgenomen in de subsidiebeschikking.

   De Faunabescherming eist dat de Koning de onterecht verkregen subsidie over de afgelopen 5 jaar onmiddellijk terugstort.

   In de kabinetsbrief die minister Schouten van LNV er over op 8 september 2021 naar de Kamer stuurde, zegt ze dat de subsidieverlening voortaan overeenkomstig de daartoe geldende wettelijke regels zal plaatsvinden. Daarmee erkent het kabinet impliciet dat de lopende subsidie in strijd met de regels verstrekt is. Toch is het Kroondomein ook op 15 september 2021 weer door de Koning gesloten.

   Niko Koffeman (voorzitter Faunabescherming):

   “De jachtpartijen met koninklijke jachtgasten zijn niet alleen niet meer van deze tijd, maar ook nadrukkelijk in strijd met de wettelijke voorwaarden voor het ontvangen van beheerssubsidie. Enige zelfbeheersing zou de koning sieren.”

   Om de koning een handje te helpen, voert De Faunabescherming op dit moment een rechtszaak om de onterecht verleende miljoenensubsidie terug te vorderen. De Faunabescherming laat zich in deze procedure bijstaan door o.m. Prof. Peter Nicolai. De initiële kosten worden geraamd op EUR 12.000.

   Daarvan komt een bedrag van EUR 2.000,- voor de verkenning van de zaak. Daarbovenop komt EUR 10.000, – excl. btw voor doornemen van stukken, opstellen van bezwaren, correspondentie en bijwonen van één hoorzitting. Hetzelfde geldt ook voor een eventueel volgend beroep bij de rechtbank.

   Wilt u De Faunabescherming hierin steunen? Doe mee! Uw bijdrage gaat naar het bekostigen van deze rechtszaak. Mocht de zaak toch niet gevoerd worden of misschien wordt er meer geld opgehaald dan voor deze zaak nodig is, dan geven we u de keuze of u het geld aan een van de andere (rechts)zaken die De Faunabescherming voortdurend voert, te doneren. We strijden dagelijks tegen verschillende provinciebesturen om te voorkomen dat hun opdracht aan jagers om hun geweren trekken tegen onschuldige dieren, door kunnen gaan. Voor meer informatie, kijk op https://www.faunabescherming.nl of volg ons op twitter @faunabeschermin en facebook @faunabescherming.

    

   Copyright uitgelichte foto: De Faunabescherming

    

   Updates
   • 02/04/2023 – De volgende zitting zal op 15 juli 2023 zijn
   • 19/09-2022 Informatie over beroep tegen subsidiebesluit Kroondomein
   • 26/06/2022 Koning laat bezwaren Faunabescherming onweersproken
   • 16/06/2022 – Vrijdag 17 juni organiseert het ministerie van Natuur en Stikstof een hoorzitting waarin de Faunabescherming op last van een uitspraak van het College van beroep voor het Bedrijfsleven in de gelegenheid gesteld wordt haar bezwaren tegen de in haar optiek onwettig verleende miljoenensubsidie aan de koning rond het kroondomein toe te lichten. De zitting vindt plaats om 11.00 uur in het gebouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) aan de Prinses Beatrixlaan 2 , 2595 AL in Den Haag.
   • 17/05/2022 – De Faunabescherming wint eerste rechtszaak over het Kroondomein, ministerie moet bezwaar inhoudelijk behandelen.
   • 05/04/2022 – Uitstel: de uitspraak komt op 17 mei 2022.
   • 21/03/2022 – Naar verwachting komt de uitspraak van het CvBb op 5 april 2022.
   • 18/02/2022 – Op vrijdag 18 februari om 10:00 is de zitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag. Ongeveer 6 weken later wordt duidelijk of De Faunabescherming belanghebbende is.
   • 21/12/2021 – De campagne is begonnen!
   Details & begroting

   Details van de zaak

   Eiser/Verzoeker De Faunabescherming
   Eis/Verzoek De Faunabescherming eist dat de Koning de onterecht verkregen subsidie over de afgelopen 5 jaar onmiddellijk terugstort.

   Begroting

   Kosten advocaat € 10.000,00
   Griffiekosten € 0,00
   Overige kosten € 2.000,00
   Totaal € 12.000,00
   Donateurs (86)
   LEES MEER

   Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.

   View more
   Cookies settings
   Accepteer
   Privacy - & cookiebeleid
   Privacy & Cookies policy
   Cookie name Active

   Privacy- en cookieverklaring

   Het doel van de VOF LegalCrowd (hierna: “LegalCrowd”) is de toegang tot het recht te verbeteren. Daar horen ook begrijpelijke voorwaarden bij. Hieronder tref je daarom een informele en leesbare samenvatting van ons privacy- en cookiebeleid. De samenvatting heeft als doel een helder overzicht te geven. Voor de officiële inhoud kun je onze formele privacy- en cookieverklaring (zie hieronder) en de gebruiksvoorwaarden bekijken. Privacy LegalCrowd heeft passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Daarbij hebben we aandacht voor jouw privacy. Gegevensverzameling Als jij onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, dan kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Wij gebruiken jouw gegevens om het donatieproces zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Om het bezoek en gebruik van de site zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens, de gegevens over jouw vraag en het gebruik van onze diensten op. Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de campagne en over speciale aanbiedingen en acties. Dat doen we alleen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Als jij hier niet langer prijs op stelt, dan kun jij je uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@legalcrowd.nl. Intern gebruik LegalCrowd zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die jouw donatie ontvangen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wij zorgen ervoor dat zij dit expliciet met ons zijn overeengekomen. Verhouding website/jouw gegevens Je vult persoonlijke gegevens in op onze site als je wilt doneren. Deze gegevens betreffen alleen de noodzakelijke gegevens. Je kunt meer gegevens invullen als jij dat wenst. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een databank die niet zomaar toegankelijk is. Van alle gegevens kunnen wij wel statistische data afleiden, zoals hoeveel donaties er in totaal zijn geweest, wat het gemiddelde donatiebedrag is en in welke regio het meeste wordt gedoneerd. Inzien gegevens bij problemen Als er echt iets misgaat in het donatieproces, dan kan een programmeur in de databank kijken. Dat doen we uitsluitend met toestemming van jou als bezoeker. Cookies LegalCrowd maakt voor haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc, tablet, mobiel of ander device worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wanneer jij deze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op jouw computer een cookie aanwezig is. Op deze manier kunnen wij jou bij een volgend bezoek herkennen. Jij bent niet direct persoonlijk identificeerbaar aan de hand van de cookie. Cookies van derden Naast de cookies die door ons zijn geplaatst kunnen ook andere partijen cookies plaatsen. Denk hierbij aan cookies van Google voor Google Analytics of bijvoorbeeld Facebook. Wij gebruiken die software voor analyse van het dataverkeer. De cookies dienen dan de volgende doelen:
   • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden voor een efficiënt gebruik van de website;
   • het analyseren van het gebruik van de websites;
   • het verzamelen van gegevens met betrekking tot jouw bezoekgedrag.
   Cookies die jouw voorkeuren onthouden kun jij uitschakelen in jouw browserinstellingen. Jij kunt jouw browser zo instellen dat er geen cookies meer op jouw computer worden geplaatst. In dat geval kan het zijn dat niet alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Bovendien verschijnt er bij het openen van de website een balk waarin jij wordt gewezen op ons cookiebeleid. Hyperlinks Onze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites toetsen wij regelmatig. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites. Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens Je hebt het recht op te vragen welke gegevens over jou door ons zijn verwerkt. Wij zullen je dan binnen 4 weken een overzicht van jouw gegevens aanleveren. Voor de contactgegevens verwijzen wij naar de contactpagina. Je kunt van mening zijn dat de betreffende persoonsgegevens:
   • feitelijk onjuist zijn;
   • onvolledig zijn;
   • niet ter zake dienend zijn;
   • op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.
   In dat geval heb jij het recht om ons te verzoeken de jou betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement LegalCrowd behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. Bezoek daarom geregeld deze pagina zodat je altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit reglement van LegalCrowd is voor het laatst gewijzigd op 28 februari 2022.
   Formele privacyverklaring LegalCrowd Artikel 1. Algemeen LegalCrowd, gevestigd aan Nieuwe Achtergracht 164, 1018 WV Amsterdam, KvK: 84288981 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
   • Nieuwe Achtergracht 164
   • 1018 WV Amsterdam
   • (06) 33 18 08 65
   Joost Jansen is de functionaris belast met de gegevensbescherming van LegalCrowd, zoals de wet dat voorschrijft. Hij is bereikbaar via joost@legalcrowd.nl. Artikel 2. Persoonsgegevens die wij verwerken LegalCrowd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gaan hierbij uit van het zo minimaal mogelijk opslaan van gegevens. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
   • Voornaam, indien je hiervoor toestemming geeft
   • Achternaam, indien je hiervoor toestemming geeft
   • Geslacht, indien je hiervoor toestemming geeft
   • Telefoonnummer, indien je hiervoor toestemming geeft
   • E-mailadres
   • Bankgegevens, zodat de betaling kan worden afgerond
   Artikel 3. Doel LegalCrowd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
   • Het afhandelen van uw betaling.
   • U te kunnen e-mailen (of bellen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, bijvoorbeeld voor het versturen van een betalingsbevestiging.
   • U te informeren over de campagne/zaak waarvoor u heeft gedoneerd.
   • LegalCrowd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
   Artikel 4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren LegalCrowd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, namelijk minimaal totdat de juridische actie is afgerond. De reden hiervoor is, dat wij in andere gevallen u niet op de hoogte kunnen houden tot aan het einde van het verloop van de juridische actie. Artikel 5. Delen van persoonsgegevens met derden LegalCrowd deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LegalCrowd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Artikel 6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken LegalCrowd gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, van uw browser verwijderen. Artikel 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@legalcrowd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dat verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. LegalCrowd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Artikel 8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen LegalCrowd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze contactpagina. Dit reglement van LegalCrowd is voor het laatst gewijzigd op 28 februari 2022.
   Save settings
   Cookies settings