Over deze campagne


  11 juli 2023
  Persbericht van De Faunabescherming

  17 mei 2022
  De Faunabescherming is door een uitspraak van de rechter op 17 mei 2022 als belanghebbende aangewezen! Nu kan de rechtszaak om de onterechte verleende subsidie aan de koning voor het Kroondomein echt van start. Help je mee?

  De zaak

  De Faunabescherming is een rechtszaak begonnen om de onterecht verleende miljoenensubsidie voor het Kroondomein van de Koning terug te vorderen. De initiële kosten worden geraamd op EUR 12.000. U kan helpen door een bijdrage aan de proceskosten te doneren.

   

  Koning Willem Alexander heeft in de afgelopen 5 jaar, voor 4,7 miljoen euro subsidie gekregen voor het Kroondomein. Hoewel het natuurgebied daarvoor tenminste 358 dagen per jaar opengesteld moet zijn voor het publiek, sloot de Koning het ieder jaar af van 15 september tot 25 december om te kunnen jagen.

  Het publiek, dat bent u!

    • Het publiek is formeel eigenaar van het terrein sinds Wilhelmina het gebied in 1958 aan het volk schonk.
    • Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking is tegen de jacht op dieren.
    • Het heeft de koning niet behaagd zich aan de voorwaarden voor de subsidie te houden.

  Het kabinet stuurde jarenlang omfloerste antwoorden in antwoord op vragen vanuit de volksvertegenwoordiging over de sluiting van het Kroondomein. Daarin werden zaken als ‘persoonlijke levenssfeer’, ‘eigenstandige afwegingen’, etc. aangehaald, terwijl er voorbijgegaan werd aan het feit dat er nadrukkelijk werd afgeweken van de wettelijke regels die voorschrijven dat een gebied alleen voor subsidie in aanmerking kan komen wanneer het tenminste 358 dagen per jaar opengesteld is voor het publiek. Bovendien is bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de wet gelimiteerd tot maximaal 1 hectare.

  De afwijking van de openstellingsverplichting van minimaal 358 dagen per jaar had niets met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Koning te maken, maar was ‘vanwege de Koninklijke jacht’ opgenomen in de subsidiebeschikking.

  De Faunabescherming eist dat de Koning de onterecht verkregen subsidie over de afgelopen 5 jaar onmiddellijk terugstort.

  In de kabinetsbrief die minister Schouten van LNV er over op 8 september 2021 naar de Kamer stuurde, zegt ze dat de subsidieverlening voortaan overeenkomstig de daartoe geldende wettelijke regels zal plaatsvinden. Daarmee erkent het kabinet impliciet dat de lopende subsidie in strijd met de regels verstrekt is. Toch is het Kroondomein ook op 15 september 2021 weer door de Koning gesloten.

  Niko Koffeman (voorzitter Faunabescherming):

  “De jachtpartijen met koninklijke jachtgasten zijn niet alleen niet meer van deze tijd, maar ook nadrukkelijk in strijd met de wettelijke voorwaarden voor het ontvangen van beheerssubsidie. Enige zelfbeheersing zou de koning sieren.”

  Om de koning een handje te helpen, voert De Faunabescherming op dit moment een rechtszaak om de onterecht verleende miljoenensubsidie terug te vorderen. De Faunabescherming laat zich in deze procedure bijstaan door o.m. Prof. Peter Nicolai. De initiële kosten worden geraamd op EUR 12.000.

  Daarvan komt een bedrag van EUR 2.000,- voor de verkenning van de zaak. Daarbovenop komt EUR 10.000, – excl. btw voor doornemen van stukken, opstellen van bezwaren, correspondentie en bijwonen van één hoorzitting. Hetzelfde geldt ook voor een eventueel volgend beroep bij de rechtbank.

  Wilt u De Faunabescherming hierin steunen? Doe mee! Uw bijdrage gaat naar het bekostigen van deze rechtszaak. Mocht de zaak toch niet gevoerd worden of misschien wordt er meer geld opgehaald dan voor deze zaak nodig is, dan geven we u de keuze of u het geld aan een van de andere (rechts)zaken die De Faunabescherming voortdurend voert, te doneren. We strijden dagelijks tegen verschillende provinciebesturen om te voorkomen dat hun opdracht aan jagers om hun geweren trekken tegen onschuldige dieren, door kunnen gaan. Voor meer informatie, kijk op https://www.faunabescherming.nl of volg ons op twitter @faunabeschermin en facebook @faunabescherming.

   

  Copyright uitgelichte foto: De Faunabescherming

   

  Updates
  • 02/04/2023 – De volgende zitting zal op 15 juli 2023 zijn
  • 19/09-2022 Informatie over beroep tegen subsidiebesluit Kroondomein
  • 26/06/2022 Koning laat bezwaren Faunabescherming onweersproken
  • 16/06/2022 – Vrijdag 17 juni organiseert het ministerie van Natuur en Stikstof een hoorzitting waarin de Faunabescherming op last van een uitspraak van het College van beroep voor het Bedrijfsleven in de gelegenheid gesteld wordt haar bezwaren tegen de in haar optiek onwettig verleende miljoenensubsidie aan de koning rond het kroondomein toe te lichten. De zitting vindt plaats om 11.00 uur in het gebouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) aan de Prinses Beatrixlaan 2 , 2595 AL in Den Haag.
  • 17/05/2022 – De Faunabescherming wint eerste rechtszaak over het Kroondomein, ministerie moet bezwaar inhoudelijk behandelen.
  • 05/04/2022 – Uitstel: de uitspraak komt op 17 mei 2022.
  • 21/03/2022 – Naar verwachting komt de uitspraak van het CvBb op 5 april 2022.
  • 18/02/2022 – Op vrijdag 18 februari om 10:00 is de zitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag. Ongeveer 6 weken later wordt duidelijk of De Faunabescherming belanghebbende is.
  • 21/12/2021 – De campagne is begonnen!
  Details & begroting

  Details van de zaak

  Eiser/Verzoeker De Faunabescherming
  Eis/Verzoek De Faunabescherming eist dat de Koning de onterecht verkregen subsidie over de afgelopen 5 jaar onmiddellijk terugstort.

  Begroting

  Kosten advocaat € 10.000,00
  Griffiekosten € 0,00
  Overige kosten € 2.000,00
  Totaal € 12.000,00
  Donateurs (86)